Skip to content

Tomáš Ludvík

Krátce o mně

tomas-ludvik
 • 14 let zkušeností jako UX designer a konzultant, toho času na volné noze
 • UX strategie a poradenství
 • Návrh velkých webových stránek, informačních systémů, webových aplikací, mobilních aplikací a software
 • Bohaté zkušenosti s uživatelským výzkumem
 • Vedení UX a design týmů - Head of UX (Dobrý web), Head of design (Lipa Learning)
 • Lektor UX školení, firemní školení a mentoring v oblasti UX a webdesignu
 • Dlouholetý člen sdružení Asociace UX
 • Organizátor a odborný garant programu konference X4B
 • Spoluorganizátor, dobrovolník World Usability Day 2017, design workshopy na téma Senioři, shánění partnerů, shánění facilitátorů, spolupráce na produkci, pokračuji i letos
 • Podíl na UX konference 2017
 • Odborný porotce soutěže WebTop100

Můj program

Asociace UX musí i nadále poskytovat podporu UX specialistům, pomáhat začátečníkům v jejich dalším rozvoji a zajišťovat vzdělávání i v akademické sféře. Bude pokračovat v organizování akcí UX Monday, World Usability Day a podporovat další aktivity, které organizují členové Asociace UX.

 

Vidím prostor v rozvoji dalších edukačních aktivit, odborných školení např. UXQB, UX-PM apod. AUX se také může pokusit přimět k akci i jiné instituce např. střední a vysoké školy.

 

Stěžejním bodem dalšího směřování Asociace UX vidím v možnosti zmapování, rozvoje a formování trhu UX v České republice. Zvyšovat povědomí v business sféře a vytvářet tak dobré podmínky pro firmy i UX profesionály. Z vlastních zkušeností vím, že je možné získat větší podporu ze strany firem.

 

Potenciál vidím také v navázání spolupráce se zahraničními organizacemi z Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších, nebo s mezinárodní organizací UXPA.

 

Proč mě volit? Říká se o mě, že mám tah na bránu 🙂